1 вересня

ДИРЕКТОР ГІМНАЗІЇ  № 323

                                                                      ______________   А. Г. ЖУКОВА

СТРУКТУРА 2020-2021 н. р.

Відповідно до Закону «Про освіту», ст. 15,16  Закону України «Про загальну середню освіту», статуту та плану роботи гімназії навчальний рік розпочинається з 1 вересня – свято День знаньі закінчується згідно нормативних документів МОН України.

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ ЗА БЛОЧНО-СЕМЕСТРОВОЮ СИСТЕМОЮ.

РОЗПОДІЛ ПО СЕМЕСТРАХ:


СЕМЕСТР
ТЕРМІН КАНІКУЛИ
I 01.09.2020 – 24.12.2020 ОСІННІ:  26.10.2020 – 01.11.2020
ЗИМОВІ: 25.12.2020 – 10.01.2021II 11.01.2021 – 28.05.2021 ВЕСНЯНІ:  22.03.2021 – 28.03.2021

Гімназія працює за п’ятиденним навчальним тижнем в режимі повного дня.

У суботу – допрофільна та профільна підготовка.

1  – 3 класи  працюють  за проектом «Нова українська школа».