Педагогічна рада

Сучасна педагогічна наука стверджує, що для продуктивного засвоєння знань із різних предметів важливим є встановлення широких зв’язків між ними. «Необхідність впровадження компетентнісного підходу вже не є об’єктом обговорення; актуальним є всебічне вивчення реального стану його використання і цільовий пошук нових ресурсів, які сприятимуть ефективному формуванню компетентностей у школярів» (О. Савченко). Один із таких ресурсів і є міжпредметні зв’язки та інтеграція.

В гімназії № 323 22.11.2018 р. відбулося засідання педагогічної ради в формі круглий стіл з представниками – науковцями Інституту педагогіки НАПН України на тему: «Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентнісного   підходу  на   уроках».   Обговорювалися  питання

міжпредметності та інтеграції у початковій школі, на уроках суспільно-гуманітарного, природничого циклах. Розглядалася методика застосування міжпредметних зв’язків на уроках математики, предметів естетичного циклу, при викладанні іноземних мов як один із засобів формування компетентнісноспроможного випускника гімназії.

Голови методичних об’єднань презентували досвід роботи кафедр, демонстрували фрагменти уроків.

Науковці (кандидат педагогічних наук Косянчук С. В., кандидат педагогічних  наук  Барановська О. В., доктор  педагогічних  наук

Васьківська Г. О.) високо оцінили роботу педагогічного колективу в даному напрямку, надали деякі методичні рекомендації та запропонували узагальнений досвід роботи предметних кафедр висвітлити в науковому виданні «Дидактика».