Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу

Протокол № 10

засідання педради з питань відбору підручників для 1 класу

гімназії міжнародних відносин № 323 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва

                                                                           від   16    травня 2018 р.

м. Київ

Дарницький р – н

Присутні : директор гімназії Жукова А. Г., заступник директора з навчально-виховної роботи Рябець О. О., вчителі іноземної мови, вчителі початкової школи, всього – 24 особи.

Порядок денний

  1. Моніторинг підручників для учнів 1  класів.
  2. Обговорення запропонованих підручників.
  3. Вибір підручників.

1.  Слухали: інформацію директора Жукової А. Г., яка розповіла про необхідність перегляду та обрання оптимальних підручників для учнів 1 класів.

  Виступили: заступник директора з навчально – виховної роботи Рябець О. О., яка презентувала список підручників для учнів           1 класів з мовленнєвої галузі, математики, інтегрованого курсу «Я досліджую світ», англійської мови, мистецької галузі.

2. Слухали: вчителя англійської мови Терпило М. Ю., яка проаналізувавши презентовані підручники з англійської мови, зазначила, що за всіма параметрами для учнів 1 класів найбільше підходить підручник С. С. Губарєвої., І. В. Доценко, О. В. Євчук. Матеріал даного підручника відповідає навчальній програмі, є багато вправ на розвиток діалогічного мовлення, розвиток навичок читання англійською мовою та вправ на розвиток граматичних вмінь. Є завдання, які передбачають роботу в парах, групову роботу. Представлена проектна діяльність.

Ухвалили : замовити підручник « Англійська мова» – підручник для 1 класу закладів середньої загальної освіти (з аудіосупроводом), автори: С.С. Губарєва, І.В. Доценко, О.В. Євчук, Харків, видавництво «Ранок» 2018 рік.

 За – 9 ;     проти – 0 ;    утримались – 0 .

Слухали: голову методоб’єднання вчителів початкової школи Барабаш Т. В., яка проаналізувала підручники мовленнєвої галузі за програмою О. Я. Савченко.

Слухали: вчителя початкової школи Божко Т.П. Звернула увагу педагогів на підручник М. С. Вашуленка, зауваживши, що він відповідає програмі НУШ 1, яскравий, позитивний, сучасний.

         Від педагогів даний підручник отримав найбільше схвалень.

Ухвалили: замовити підручник «Українська мова. Буквар» – підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти, автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко, Київ, видавничий дім «Освіта» 2018 рік.

За – 17 ;   проти – 0 ;   утримались – 0 .

Виступили: голова методоб’єднання вчителів початкової школи      Т. В. Барабаш. Презентувала підручники з математики для 1 класу за програмою О. Я. Савченко.

Слухали: вчителя початкової школи Яковчук С. М. Розповіла про переваги і недоліки презентованих підручників з математики для 1 класу. Звернула увагу на підручник О. Я. Митника, зазначивши, що він містить багато завдань з логічним навантаженням, та на підручник С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко. Зауважила, що цей підручник змістовний, яскравий, містить велику кількість цікавих завдань.

Найбільше голосів отримав підручник С. О. Скворцової,        О. В. Онопрієнко.

Ухвалили: замовити підручник «Математика» – підручник  для 1 класу закладів середньої загальної освіти, автори:                               С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко,  Харків, видавництво «Ранок» 2018 рік.

За – 17 ;   проти – 0 ;   утримались – 0 .

Виступили: вчитель початкової школи Снітко О. П.  запропонувавши обрати підручник з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» автора Бібік Н. М., зазначивши, що він сучасний, веселий, змістовний.

Ухвалили: замовити підручник «Я досліджую світ» – підручник інтегрованого курсу   для 1 класу закладів загальної середньої освіти, автори: Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук,  Харків, видавництво «Ранок» 2018 рік.

За – 15 ;   проти – 0 ;   утримались – 2 .

Слухали : вчителя початкової школи Руденко О. Л. розповіла про підручники мистецької галузі. Більшість схвалень отримав підручник Л. М. Масол.

Ухвалили: замовити підручник «Мистецтво» – підручник інтегрованого курсу   для 1 класу закладів загальної середньої освіти, автори: Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, О. М. Колотило, Київ, видавництво «Генеза» 2018 рік.

За – 17 ;   проти – 0;   утримались – 0 .