Стратегічне планування

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯДАРНИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮСТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГІМНАЗІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН № 323З ПОГЛИБЛЕННИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА 2015-2020 рр.Мета програми:Створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам учасників освітнього процесуЗабезпечення ефективного управляння розвитком гімназії. Перехід до моделі випереджального розвитку на засадах стратегічного планування, проектно-цільового менедж- менту та лідерстваФормування і розвиток соціально зрілої, творчої, компетентної особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленою до професійного самовизначенняЗабезпечення інноваційного та освітнього розвитку гімназіїВиховання свідомого ставлення до свого здоров’я, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів Програма стратегічного розвитку гімназії на 2015-2020 рр. ґрунтується на принципах:o відповідності законодавству та нормативної коректності;o системності та наступності;o аналітичності та достовірності;o інтегративності та диференційованості;o ініціативності та відповідальності;o доцільності та ефективності;o структурності та прогностичності; Програма визначає пріоритети розвитку освітнього середовища гімназії😮 зорієнтованість освіти на потреби особистості;o забезпечення підготовки та професійний розвиток педагогічних кадрів;o підвищення якості педагогічної діяльності;o оптимізація функціонування системи освіти та її подальший розвиток;o створення умов для розширення фінансової самостійності та економічної автономії гімназії;o забезпечення інноваційного розвитку та інформаційно-технологічного оснащення навчального процесу;o здійснення переходу до стратегічного планування та програмно-цільового управління гімназією;o зниження ресурсо- та енергозатратності системи освіти Програма буде впроваджена через реалізацію УШ розділів та 11 проектівЗдоров’я через освітуНавчально-виховний процес: підготовка до навчання у гімназії, початкова освіта, базова освіта, профільне навчанняРобота з обдарованими учнями, психолого-педагогічний супровідВиховна та позашкільна робота.Міжнародне співробітництвоВдосконалення педагогічної майстерностіДержавно-громадське управління гімназієюМоніторинг освітнього процесу й ефективності управління освітоюІнформаційно-освітнє середовище гімназіїЕкономіка освіти Повний текст маєте можливість завантажити

тут