Правила внутрішнього розпорядку

ПОГОДЖЕНО
На засіданні
загальногімназійного
Батьківського комітету
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор гімназії  
(А. Жукова)
Наказ № 145 від 31.08.2018

ІНСТРУКЦІЯ

щодо організації пропускного режиму і правил поведінки відвідувачів в приміщенні гімназії міжнародних відносин № 323 Дарницького району міста Києва

Дана Інструкція розроблена у відповідності до статті 26 Закону України «Про освіту», згідно якої забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений орган та керівника навчального закладу, Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, Статуту гімназії та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для учнів і працівників гімназії, а також виключення можливості проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень громадського порядку.
Контрольно-пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, проїзду транспортних засобів, виносу (вивозу) майна на територію чи з території школи. Пропускний режим в будівлі школи передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності школи і визначає порядок пропуску учнів, працівників школи і громадян до будівлі та внутрішніх приміщень школи.
Пропускний режим школи забезпечується за допомогою апаратно-реєстраційної системи «Смарсі» та реєстрації відвідувачів.
Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщенні гімназії покладається на:
директора гімназії (або особу що його заміщує в даний момент);
чергового адміністратора;
заступника директора з АГП;
охоронця.
Виконання вимог, що визначаються даною Інструкцією, є обов’язковим для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють в школі, учнів та їх батьків, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території гімназії.
З метою ознайомлення відвідувачів з пропускним режимом, правилами внутрішнього розпорядку і правилами поведінки відвідувачів дана Інструкція розміщується на стендах в холі першого поверху будівлі школи та на офіційному інтернет-сайті навчального закладу.

Порядок проходу в будівлю гімназії.
Пропускний режим школи забезпечується за допомогою картково-облікової системи та реєстрації відвідувачів.

Контрольно-пропускний режим для учнів гімназії.

Учні проходять в будівлю школи через турнікет застосовуючи електронну картку, при її відсутності здійснюють запис у журналі відвідування.
Початок навчальних занять о 08:30 годині.
Учні зобов’язані прибути до школи не пізніше 08:15 годині.
Учні чергового класу мають прибути до школи о 08:00 годині.
Учні початкової школи до навчальних кабінетів проходять в супроводі класних керівників, який збирає дітей з подвір’я школи чи вестибюлі (відповідно до пори року).
Батьки учнів 1-4 класів з 8:00 до 8:15 організовано передають дітей класним керівникам на 1 поверсі гімназії та забирають їх після закінчення занять.

Класні керівники 1-4 класів зобов’язані:
– на початок навчальних занять з 8:00 до 8:15 організовано збирати дітей та проводити їх до класу;
– під час перерв супроводжувати дітей до кімнат загального користування та до їдальні;
– по закінченню навчальних занять організовано передати учнів батькам.

Виходити зі школи учням до закінчення навчальних занять дозволяється лише на підставі дозволу класного керівника або представника адміністрації.
Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інших підставах відбувається організовано і в супроводі вчителя.
Під час канікул учні допускаються в школу згідно плану виховних заходів на канікулах, розкладу гуртків та секцій затвердженому директором гімназії.
До школи учні заходять в шкільній формі або одязі ділового стилю прийнятному для відвідування державних громадських установ.
В приміщенні та на території школи суворо заборонено: паління, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин. Інформація про дані правопорушення надається до органів управління внутрішніх справ МВС України.

Контрольно-пропускний режим для працівників навчального закладу.
Директор, його заступники, представники адміністрації та інші працівники школи мають змогу проходити та знаходитись в приміщенні будівлі в будь який час доби, а також у вихідні та святкові дні, якщо це необхідно для виконання службових обов’язків.
Педагогам слід прибути до школи не пізніше ніж за 15 хвилин до початку їх уроку.
Вчителі початкових класів приходять до школи з розрахунком часу необхідного для зустрічі дітей біля входу до школи та супроводу їх до класу, але не пізніше 08:15 год. По закінчені занять вчитель передає дітей батькам, що їх зустрічають у вестибюлі, чи супроводжує до групи продовженого дня.
Адміністрація школи та вчителі зобов’язані заздалегідь попередити охорону про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.
Всі інші працівники приходять в школу у відповідності з графіком роботи, затвердженим директором та за електронними перепустками.

Контрольно-пропускний режим для батьків учнів.
Батьки учнів проходять в приміщення школи після відповідного запису у охорони в «Журналі обліку відвідувачів», де зазначаються:
прізвище, імя, по батькові відвідувача; прізвище, імя та клас дитини;
прізвище, імя, по батькові вчителя чи адміністратора, до якого направляється відвідувач. Охоронець зясовує зазначені дані і пропускає в приміщення за підтвердженням (попередженням) працівника школи, до якого вони прийшли.

З учителями батьки зустрічаються на батьківських зборах, в День відкритих дверей та годин спілкування ( за графіком) або за домовленістю після уроків. Рекомендовано батькам використовувати для взаємодії з вчителями електронний щоденник контрольно-облікової-статистичної системи «Смарсі».
Вчителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового адміністратора про прихід батьків, а також про час та місце проведення зустрічі.
Батькам не дозволяється проходити до навчального закладу з крупно габаритними сумками чи валізами. Сумки необхідно залишити на посту у охорони.
Прохід в школу батьків з особистих питань до адміністрації гімназії можливий в години здійснення прийому громадян членами адміністрації школи або за умови домовленості з представниками адміністрації.
У випадках незапланованого приходу до школи батьків учнів, охоронець з`ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю школи тільки з дозволу адміністрації.
Батьки, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на вулиці або вестибюлі гімназії не далі поста охоронця і в межах його огляду.
Батьки, що забирають дітей з групи продовженого дня керуються пунктом 2.4.1. даної інструкції.

Контрольно-пропускний режим для відвідувачів гімназії.
Відвідувачі проходять в будівлю гімназії через центральний вхід.
Особи не пов’язані з навчально-виховним процесом, які відвідують школу за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явлені документу державного зразка, що засвідчує особу, за погодженням з директором гімназії (особою, що його заміняє) і записом в «Журналі обліку відвідувачів».
Групи осіб, що відвідують школу для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах і т.п., допускаються в будівлю школи за наказом директора школи, за списками учасників і при наданні документу, що засвідчує особу.
Для виклику працівника школи або представника адміністрації необхідно звертатись до чергового адміністратора, охоронця.
В разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі школи, охоронець діє за вказівками директора школи чи його заступника.

Правила поведінки відвідувачів гімназії.

Відвідувачі, що знаходяться в приміщені школи зобов’язані:
зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки в громадських місцях;
не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів школи;
виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників школи;
не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, вчителями, працівниками школи їх службових обов’язків;
зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому);
повідомляти секретаря про свою явку до школи за викликом директора;
ставитись бережливо до майна школи, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

Відвідувачам гімназії забороняється:
знаходитись в приміщенні школи за винятком ситуацій, передбачених даною Інструкцією;
виносити з приміщення школи документи надані для ознайомлення;
знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгодженні з адміністрацією навчального закладу;
приносити в приміщення школи алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючи та ріжучи предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів);
палити в приміщенні та на території школи;
бути присутнім на зборах та інших заходах з виключеним мобільним телефоном;
входити до школи в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі і з великогабаритними речами (виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи);
факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, які здійснюють пропускний режим.

Відповідальність відвідувачів школи за порушення даної Інструкції:
у випадку порушення відвідувачем школи пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження відповідальними за контрольно-пропускний режим, а в разі необхідності будь-яким працівником школи;
у випадках скоєння відвідувачами правопорушних дій, винні особи підлягають відповідальності згідно чинного законодавства.

Kiev
6°
хмарно
humidity: 70%
wind: 8m/s NW
H 3 • L 2
1°
Mon
1°
Tue
4°
Wed
2°
Thu
Weather from OpenWeatherMap